Privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat je met een gerust hart gebruik kunt maken van de diensten en informatie op deze website, willen we je informeren over ons privacybeleid om je rechten en belangen te beschermen:

I. Toepassingsgebied van het privacybeleid

Het Privacybeleid beschrijft hoe deze website omgaat met persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld tijdens uw gebruik van de diensten op deze website. Het Privacybeleid is niet van toepassing op gelinkte sites buiten deze website, of op personen die niet toevertrouwd zijn aan of betrokken zijn bij het beheer van deze website.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

 • Wanneer u deze website bezoekt of gebruik maakt van de functionele diensten die door deze website worden aangeboden, zullen wij u vragen om de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, afhankelijk van de functionele aard van de dienst en zullen wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor dat specifieke doel; wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel zonder uw schriftelijke toestemming.
 • Deze website bewaart de naam, het e-mailadres, de contactgegevens en het tijdstip van gebruik die u verstrekt wanneer u interactieve functies gebruikt, zoals service-mailboxen en enquêtes.
 • Tijdens algemeen browsen registreert de server uw IP-adres, het tijdstip van gebruik, de gebruikte browser, browse- en klikgegevens, enzovoort, zodat wij onze websitediensten kunnen verbeteren.
 • Om een nauwkeurige service te kunnen bieden, zullen we statistische en analytische analyses uitvoeren van de verzamelde vragenlijsten. De statistische gegevens of verklarende tekst van de analyses zullen worden gepresenteerd, behalve voor intern onderzoek, en we zullen de statistische gegevens en verklarende tekst waar nodig publiceren, maar niet met betrekking tot specifieke personen.

III. Bescherming van informatie

 • Deze website is uitgerust met firewalls, antivirussystemen en andere gerelateerde informatiebeveiligingsapparatuur en noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om de website en uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Als het voor zakelijke doeleinden nodig is om andere partijen in te schakelen om diensten te verlenen, zal deze website ook van hen eisen dat zij hun geheimhoudingsplicht strikt nakomen en zal zij de nodige controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat zij dit doen.

IV. Externe links naar de website

De pagina's van deze website bevatten links naar andere websites en u kunt ook op de links op deze website klikken om toegang te krijgen tot andere websites. De gelinkte sites zijn echter niet van toepassing op het privacybeleid van deze website en u dient het privacybeleid van de gelinkte site te raadplegen.

V. Beleid inzake het delen van persoonlijke gegevens met derden

Deze website zal nooit uw persoonlijke gegevens verstrekken, uitwisselen, verhuren of verkopen aan andere personen, organisaties, particuliere bedrijven of overheidsinstanties, tenzij er een wettelijke basis of contractuele verplichting is om dit te doen.

De omstandigheden van het voorgaande voorbehoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot

 • Met uw schriftelijke toestemming.
 • De wet voorziet hier uitdrukkelijk in.
 • Om je te beschermen tegen gevaar voor je leven, lichaam, vrijheid of eigendom.
 • Samenwerking met overheidsinstanties of academische onderzoeksinstellingen wanneer dit nodig is voor statistisch of academisch onderzoek in het algemeen belang en wanneer de informatie door de aanbieder op een zodanige manier is verwerkt of verzameld dat geen specifieke persoon door de openbaarmaking kan worden geïdentificeerd.
 • Indien uw gedrag op de Website in strijd is met de Servicevoorwaarden of de Website en andere gebruikers kan schaden of benadelen of schade kan toebrengen aan een persoon, zal de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens door het beheer van de Website als noodzakelijk worden beschouwd voor identificatie, contact of gerechtelijke stappen.
 • Voor jouw voordeel.
 • We zullen de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het toezicht houden op het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens door de uitbestede verkoper of persoon.

VI. Gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kan deze website onze cookies op uw computer plaatsen en openen. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u een hoog privacyniveau instellen in de functies van de browser die u gebruikt om cookies te weigeren, maar dit kan ertoe leiden dat sommige functies van de website niet goed werken.

VII. Wijzigingen aan het privacybeleid

Het privacybeleid van deze website zal indien nodig van tijd tot tijd worden gewijzigd en de gewijzigde voorwaarden zullen op de website worden geplaatst.

nl_NLNederlands