Homo- en biseksuele vrouwen minder vaak gescreend op baarmoederhalskanker

Aantal baarmoederhalskankerscreenings lager onder lesbische, homoseksuele en biseksuele vrouwen in Chicago dan onder heteroseksuele vrouwen, blijkt uit onderzoek van U of I

In een nieuw onderzoek onthult de Universiteit van Illinois in Chicago een zorgwekkend fenomeen: lesbische en biseksuele vrouwen in Chicago lijken achter te lopen op heteroseksuele vrouwen als het gaat om het ontvangen van de nieuwste screenings op baarmoederhalskanker. Het onderzoek, gepubliceerd in JAMA Network Open, maakte gebruik van gegevens uit het onderzoek 2020-22 van het Chicago Department of Health onder meer dan 5.000 cisgender vrouwen die in Chicago wonen. Deze vrouwen waren tussen de 25 en 64 jaar oud en hadden geen voorgeschiedenis van hysterectomie. Regelmatige screening op baarmoederhalskanker is een belangrijke stap in de preventie van kanker, gedefinieerd als een screening in de afgelopen drie jaar.

Uit het onderzoek bleek dat 771 TP3T van zelf geïdentificeerde heteroseksuele vrouwen aangaf up-to-date te zijn met screening, terwijl slechts 711 TP3T van lesbische of biseksuele vrouwen aangaf up-to-date te zijn. Deze kloof werd aanzienlijk kleiner in de aanwezigheid van een primaire zorgverlener. Het belang van het hebben van een primaire zorgverlener is voor lesbische en biseksuele vrouwen veel groter dan voor heteroseksuele vrouwen, een punt dat in het onderzoek wordt benadrukt.

Hoofdauteur van de studie, Kelley Baumann, onderzoeksmedewerker bij het Center for the Study of Women and Gender aan de Universiteit van Illinois in Chicago, merkte op dat het hebben van een primaire zorgverlener belangrijker is voor lesbische en biseksuele bevolkingsgroepen dan voor heteroseksuele bevolkingsgroepen. Bowman legde verder uit dat andere onderzoeken hebben aangetoond dat de ziektekostenverzekering voor LGBTQ+ gemeenschappen over het algemeen minder stabiel is dan voor heteroseksuele gemeenschappen, wat betekent dat ze vaker van zorgverlener wisselen, wat resulteert in langere wachttijden voor afspraken of nieuwe artsen die geen toegang hebben tot medische dossiers om te zien of ze gescreend moeten worden.

Bovendien werden in het onderzoek de verschillen in screeningspercentages uitgesplitst naar ras en werd vastgesteld dat blanke vrouwen die als lesbisch of biseksueel werden geïdentificeerd 51 TP3T minder vaak aangaven op de hoogte te zijn van actuele screening dan heteroseksuele blanke vrouwen, maar dat de kloof groter werd tot 151 TP3T voor zwarte vrouwen. Deze cijfers benadrukken de ongelijkheden op het gebied van gezondheid die bestaan tussen seksuele geaardheid en ras.

Bowman benadrukte dat de bevindingen aantonen hoe belangrijk het is dat zorgverleners ervoor zorgen dat alle patiënten zich welkom voelen en dat er naar hen geluisterd wordt. Ze hoopt dat de gezondheidszorg minder gefragmenteerd wordt, zodat het veranderen van zorgverlener minder snel leidt tot vertraagde screenings.

Deze studie geeft niet alleen inzicht in de ongelijkheden in de toegang tot screening op baarmoederhalskanker voor lesbische en biseksuele vrouwen, maar benadrukt ook het belang van het verbeteren van de gezondheidszorg om aan de behoeften van iedereen te voldoen. Als deze bevindingen openbaar worden, zullen ze naar verwachting meer inclusieve en effectieve gezondheidswaarborgen bevorderen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de noodzakelijke preventieve gezondheidszorg.

Laatste Verhalen

nl_NLNederlands