Nguồn hình ảnh: Tư liệu nghe nhìn của Civic Action, Taiwanreporter, Formosa Pride, HX production

Đăng ký tin

Mẫu đăng ký

Cuộc diễu hành của người đồng tính thế giới năm 2023 tại Sydney - Xem trực tiếp

Mardi Gras Sydney và Cuộc diễu hành Tự hào Thế giới sẽ hợp lực lần đầu tiên, một cuộc diễu hành thế giới sẽ được tổ chức ở Nam bán cầu. Hơn 300 sự kiện thú vị, bao gồm các sự kiện nổi tiếng thế giới… Đọc tiếp
viTiếng Việt