Chủ đề và tinh thần của Lễ diễu hành đồng tính Đài Loan 2019

2019同志遊行主題

今年是台灣的同婚元年,同志遊行聯盟呼籲關心同志社群的好朋友,舉凡老年長照、愛滋去污名、性平教育、職場平等、婚姻平權、障礙平權、性工作合法化、原住民與新住民、轉型正義等相關社群

Chủ đề và tinh thần của Taiwan Gay Parade 2017

2017同志遊行主題

台灣同志遊行已邁入第十五年,去年談到無所不在的假友善,本屆要談假友善的性平教育;每個人都有性別平等上多認識的空間,而青少年才是校園性平教育的主體,讓主體認識自己的慾望,了解社會上真實存在的各種性關係,讓青少年開始學習以自己為主的性別平等教育

viTiếng Việt