ธีมของขบวนพาเหรดครั้งก่อน

2014同志遊行主題

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2014 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

同志團體應幫助彼此脫離汙名暗櫃,一昧追求陽光形象,尋求主流認可,喪失認識LGBTIQA族群多樣性的機會

2022同志遊行主題

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2022 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

走過這風風雨雨20年,臺灣同志遊行承載著各式議題,今年的主題「無・限・性」,反應20年來同志運動的包容性,有無限多的可能,未來台灣的同志運動也不應受到限制,掌握自己的話語權

2011同志遊行主題

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2011 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

重新看見歧視 否定兒童及青少年同志的存在就是歧視

thไทย