ธีมของขบวนพาเหรดครั้งก่อน

2015台灣同志遊行水男孩

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2003~2010 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

台灣同志遊行歷史,以及2003~2010同志遊行主題

2020同志遊行主題

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2020 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

何謂「成人之美」?原意是指成全別人的好事,而我們將其引申為「理解並尊重他人的認同」。

2019同志遊行主題

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2019 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

今年是台灣的同婚元年,同志遊行聯盟呼籲關心同志社群的好朋友,舉凡老年長照、愛滋去污名、性平教育、職場平等、婚姻平權、障礙平權、性工作合法化、原住民與新住民、轉型正義等相關社群

2018 theme

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2018 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

本屆2018年底的反同公投卻已虎視眈眈,正準備將同志教育排除於性平教育之外,遊行聯盟呼籲召親朋好友一起參與公投

2017同志遊行主題

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2017 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

台灣同志遊行已邁入第十五年,去年談到無所不在的假友善,本屆要談假友善的性平教育;每個人都有性別平等上多認識的空間,而青少年才是校園性平教育的主體,讓主體認識自己的慾望,了解社會上真實存在的各種性關係,讓青少年開始學習以自己為主的性別平等教育

2013同志遊行主題

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2013 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

回應2003年喊出「看見同性戀」1.0,回首過去十年,重新提出2.0版,目的是更進一步使社會看見同性戀社群中各種的「性難民」

2021臺灣同志遊行_主題說明_官網

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2021 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

從「同志好厝邊」到「成人之美」,呼應過去打造「真友善」同志生活環境,今年同志遊行再次強調融入生活的同志友善日常

2016

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2016 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

我尊重....但.....成為「假友善、真歧視」的標準話術,本屆遊行請大家檢視周遭這樣的話術,撐出真友善的環境,不只享受遊行,而是生活中的每一天

2015同志遊行主題

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2015 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

法律上的年齡限制,以粗暴方式剝奪青少年的社會、政治、性自主權利以及話語權,造成實務上青少年不被當人尊重對待的情況,政府應該以對話代替法律強制力

2012

ขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน 2012 ธีมและจิตวิญญาณ

เครือข่ายพันธมิตรขบวนพาเหรดเกย์ไต้หวัน

今年台灣提出自己的聯合國兩公約版本,但對同性婚姻的認可仍用迂迴方式逃避立法

12 Next
thไทย