Het verklaren van het fenomeen dat mannelijke homoseksuelen vaak oudere broers hebben: een onderzoek naar het broederorde-effect

Onderzoek toont aan dat mannen met oudere broers meer kans hebben om homo te zijn

In recent onderzoek hebben wetenschappers een fascinerend fenomeen verder onderzocht: het hebben van een of meer oudere broers kan de kans vergroten dat een man homoseksueel is. Deze bevinding, bekend als het "sibling birth order effect", is gedocumenteerd sinds de jaren 1990 en is wereldwijd waargenomen en bestudeerd.

Scott Semenina, een professor psychologie aan de Stetson Universiteit, wees er in een interview met NPR op dat dit patroon niet alleen is gedocumenteerd in Canada en de VS, maar ook in landen als Samoa, het zuiden van Mexico, Turkije en Brazilië. Volgens Semenina is de theorie dat de kans dat je je aangetrokken voelt tot een man toeneemt met ongeveer 331 TP3T voor elke extra broer die hij heeft.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat mannen met één broer ongeveer een kans van 2,6% hebben om homoseksueel te zijn, wat met 33% toeneemt tot ongeveer 3,5% als ze een tweede broer hebben. Als er een tweede broer is, neemt de kans toe met 33% tot ongeveer 3,5%, terwijl mannen met vijf broers ongeveer 8% kans hebben om homoseksueel te zijn.

De onderliggende biologische mechanismen achter dit fenomeen worden al vele jaren bestudeerd, waaronder de mogelijke associatie van ouderchromosomen.2022 Een studie gepubliceerd in het Journal of Sex Research benadrukte deze correlatie door gegevens te onderzoeken van meer dan 9 miljoen mensen in Nederland geboren tussen 1940 en 1990.2023 De studie ontdekte dat een man met drie broers in plaats van drie zussen 41% meer kans had om een relatie met iemand van hetzelfde geslacht aan te gaan als hij drie broers in plaats van drie zussen had. Onderzoekers van de Universiteit van Melbourne ontdekten dat de kans dat een man een relatie met iemand van hetzelfde geslacht aanging met 411 TP3T toenam als hij drie oudere broers had in plaats van drie zussen, en met 801 TP3T als hij drie oudere broers had in plaats van drie jongere broers.

Auteur van de studie, Jan Kabatek, vertelde aan NPR dat de bevindingen compleet anders waren dan eerdere studies en dat ze ook ontdekten dat dezelfde associaties bestonden bij vrouwen. Dit suggereert dat er een biologisch mechanisme kan zijn dat deze associaties, tenminste gedeeltelijk, veroorzaakt.

Ondanks deze verrassende bevinding benadrukken experts dat dit zogenaamde patroon slechts een kleine minderheid van de algemene bevolking treft. De overgrote meerderheid van mensen met veel oudere broers voelt zich nog steeds aangetrokken tot het andere geslacht," merkte Semenina op. Deze studie geeft ons een dieper inzicht in de diversiteit van seksuele oriëntatie en herinnert ons eraan dat de vorming van menselijk gedrag en seksuele oriëntatie een complex proces is dat beïnvloed wordt door een verscheidenheid aan factoren.

Laatste Verhalen

nl_NLNederlands